Werk en inkomen

Werk met extra ondersteuning

Werk met extra ondersteuning

Hebt u een uitkering en komt u niet zo gemakkelijk aan een baan? Mogelijk kunt u begeleiding krijgen van het Servicepunt Werk (SPW). Het SPW probeert mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. De aanmelding verloopt via de ISD.

Tijdens een intakegesprek worden uw wensen en mogelijkheden besproken. Het SPW bekijkt wat uw kansen zijn en biedt zo nodig scholing of een training aan. Daarna wordt gekeken of er passende vacatures zijn. Zijn die er niet, dan benadert het SPW werkgevers met de vraag of ze toch een geschikte functie hebben of kunnen creëren.

Geïnteresseerd in begeleiding door het Servicepunt Werk?