Opvoeden en jeugd

PGB: zelf zorg of hulp inkopen

PGB: zelf zorg of hulp inkopen

Het is best een opgave om te zorgen voor een kind met een handicap of beperking. Gelukkig staat u er niet alleen voor. Via het persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf zorg of hulp inkopen.

Is uw kind jonger dan achttien jaar? Dan kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Als uw kind achttien jaar of ouder is, dan valt de zorg onder de Wmo en kunt u terecht bij het Zorgloket.

Meer weten over het Persoonsgebonden budget?