Veranderen doen we samen met gemeentes, organisaties en inwoners. Die inwoners doen ontzettend veel in de vijf bollengemeenten.

Van kleine tot grote initiatieven, zo organiseert Resi een wandeling voor mantelzorgers in Noordwijkerhout, hebben Jeroen en Ellen een succesvolle buurttuin opgezet in Sassenheim en is Koos aanvoerder van het G-team, een voetbalteam voor mensen met een verstandelijke beperking. Laat u inspireren door de vele en mooie initiatieven in de vijf bollengemeenten. Heeft u zelf of uw organisatie een initiatief? Of loopt u al langer met een idee maar weet u niet waar te beginnen? Neem eens contact op met de wijk- of buurtregisseur in uw gemeente. Zij kunnen u op weg helpen met vragen over subsidies, vergunningen en hoe een initiatief te starten.

 

 

Bewoners, de duin en bollengemeenten, ondernemers en organisaties zetten zich allemaal in om te werken aan een sterke samenleving. Dit betekent ook dat er vanuit de gemeenten hulp en ondersteuning is voor wie dit nodig heeft. Bijvoorbeeld door de inzet van huishoudelijk hulp, door het organiseren van dagopvang of een aanpassing in huis. Gemeenten willen deze hulp en ondersteuning de komende tijd handiger en dicht bij mensen organiseren. Het is belangrijk dat mogelijkheden voor hulp en ondersteuning goed bekend zijn. Zo dat mensen weten waar ze terecht kunnen.

HULP EN
ONDERSTEUNING

Vraag Hulp en ondersteuning via uw zorgloket, of lokaal loket
Zorgt u voor iemand anders? Vraag naar ondersteuning mantelzorg
Heeft iemand in uw omgeving hulp nodig? U kunt ook samen een afspraak maken.  

WERK EN
INKOMEN

Er wordt gewerkt aan een Servicepunt Werk voor arbeidsparticipatie. Bent u ondernemer? Neem rechtstreeks contact op met Servicepunt Werk. Heeft u als bewoner vragen over werk of uitkering, Neem contact op met zorg / lokaal loket of uw sociale dienst.

JEUGD


Heeft u vragen over opvoeden en opgroeien? Neem contact op met centrum voor jeugd en gezin (CJG)
Ook voor kleine vragen over opvoeding bijvoorbeeld kunt u terecht bij uw CJG